Meie büroo on spetsialiseerunud eelkõige liiklusõiguse valdkonnale. Büroo advokaadid omavad kogemust liiklusalaste õigusvaidluste lahendamisel juba alates aastast 1992. Oleme sisuliselt kasvanud koos liiklusõiguse arenguga alates Eesti taasiseseisvumisest kuni tänapäevani välja. Spetsialiseerumine liiklusõiguse valdkonnale ja praktilise töö käigus omandatud kogemused selles vallas võimaldavad pakkuda kliendile tema mure lahendamisel parimaid teadmisi.

Meie tegevusvaldkonnad: 

- Liiklusõigus

- Kindlustusõigus

- Karistusõigus 

- Kriminaalmenetlus (kaitse kohtueelses- ja kohtumenetluses)

- Väärteomenetlus (kaitse kohtuvälises- ja kohtumenetluses, sh kohtukaebemenetluses)

- Tsiviilmenetlus (kliendi esindamine tsiviilkohtumenetluses, lepingulise- ja lepinguvälise kahju asjades)

- Haldusmenetlus, sh halduskohtumenetlus

- Läbirääkimised

- Õigusdokumentide koostamine

- Õigusolukordade, sh liiklusõnnetuste analüüs