On kujunenud valitsevaks arusaamaks, et õigusabi ei ole odav ning on tõsi, et nii see kipub ka olema. Ka esmapilgul lihtsa juhtumi kallal töötamine võib osutuda keeruliseks ja aeganõudvaks võitluseks vastaspoole vastuväidete ja -käikudega. Küll aga ei peaks õigusabi suhteliselt kõrge hind takistama kvaliteetse õigusabi kättesaadavust. Büroo advokaatide teenuse hind kujuneb üldjuhul ajatasumäära põhiselt. Siiski oleme oma büroos võtnud eesmärgiks leida sobivad maksevõimalused kõikidele meie klientidele, et keegi ei peaks jääma abita pelgalt piisavate rahaliste vahendite puudumise tõttu. Seega enne, kui otsustate oma õiguste eest seismisest loobuda, võtke meiega ühendust ja vaatame, kas leiame ehk olukorrast väljapääsu.  

Samuti on võimalikud fikseeritud tasu kokkulepped, eelkõige erinevate õigusdokumentide koostamisel.